Miksi tiedustelette yritykseni tosiasiallisia edunsaajia?

Maksunvälitystoimintaamme säätelevät mm. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä. Lain nojalla meidän on tiedettävä, kuka hyötyy tosiasiallisesti palvelumme kautta välitetyistä maksuista.

Yrityksenne muoto määrittelee ketä tosiasialliset edunsaajanne ovat.

 Toiminimi Yrittäjä itse on Tosiasiallinen edunsaaja
 Osakeyhtiö Kaikki henkilöt, jotka omistavat suoraan tai välillisesti yli 25 % osuuden yrityksen osakkeista tai muuten vastaavan osuuden yrityksestä tai käyttävät suoraan tai välillisesti yli 25 % osuutta yrityksen äänioikeuksista ovat tosiasiallisia edunsaajia. Jos yrityksen omistaa toinen yritys, ovat tosiasiallisia edustajia omistavan yrityksen yli 25 % omistavat tai äänioikeuksia käyttävät henkilöt.
 Julkinen osakeyhtiö (Oyj)

Tosiasiallisten edunsaajien tietoja ei tarvitse toimittaa

 Yhdistys

Yhdistyksen tosiasiallisia edunsaajia ovat hallituksen jäsenet

 Julkisoikeudellinen yhteisö Kunnan hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja tai muu vastaavassa asemassa oleva henkilö (esim. kaupunginjohtaja)
 Seurakunta- tai uskonnollinen yhdyskunta Rekisteriin merkityt hallituksen jäsenet ovat tosiasiallisia edunsaajia
 Säätiö Säätiörekisteriin merkityt hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet ovat tosiasiallisia edunsaajia.

 

Tosiasiallisten edunsaajien tiedustelu pohjautuu lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, jota Paytrail Oyj on velvollinen noudattamaan.

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170444

Lisätietoja aiheeseen löydät myös Patentti- ja Rekisterihallituksen sivuilta: https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/edunsaajatiedot.html

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua