Uusi Paytrail: Miksi kysytte yritykseni tosiasiallisia edunsaajia?

Tosiasiallisten edunsaajien tiedustelu perustuu Lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, jota olemme maksupalvelujen toimittajana velvollisia noudattamaan. Lain pohjalta meidän täytyy tietää, kuka palvelumme kautta välitetystä maksusta tosiasiallisesti hyötyy. Emme voi välittää maksuliikennettä sellaiselle yritykselle, jonka tosiasialliset edunsaajat eivät ole tiedossamme.

Tosiasiallisista edunsaajista tarvitsemme:

  • Koko nimen
  • Syntymäajan
  • Henkilötunnuksen
  • Kansalaisuuden

Tosiasiallinen edunsaaja on aina luonnollinen henkilö. Yrityksesi muoto määrittelee keitä tosiasialliset edunsaajat ovat.

Toiminimi
Tosiasiallinen edunsaaja on yrittäjä itse
Osakeyhtiö
Tosiasiallisia edunsaajia ovat kaikki henkilöt, jotka omistavat suoraan tai välillisesti yli 25 % osuuden yrityksen osakkeista tai muuten vastaavan osuuden yrityksestä tai käyttävät suoraan tai välillisesti yli 25 % osuutta yrityksen äänioikeuksista. Jos yrityksen omistaa toinen yritys, ovat tosiasiallisia edustajia omistavan yrityksen yli 25 % omistavat tai äänioikeuksia käyttävät henkilöt.
Julkinen osakeyhtiö (Oyj)
Tosiasiallisten edunsaajien tietoja ei tarvitse toimittaa
Yhdistys
Tosiasiallisia edunsaajia ovat yhdistyksen hallituksen jäsenet
Julkisoikeudellinen yhteisö
Kunnan hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja tai muu vastaavassa asemassa oleva henkilö (esim. kaupunginjohtaja)
Seurakunta- tai uskonnollinen yhdyskunta
Tosiasiallisia edunsaajia ovat rekisteriin merkityt hallituksen jäsenet
Säätiö
Tosiasiallisia edunsaajia ovat säätiörekisteriin merkityt hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet.
Asunto-osakeyhtiö
Tosiasiallisia edunsaajia ovat asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenet.

Lue myös: Mitä tarkoittaa tilauslomakkeen kysymys “Onko yrityksen toiminnassa mukana rahanpesulain mukaisesti määritelty poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö?”

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua