Mitä tarkoittaa tilauslomakkeen kysymys “Onko yrityksen toiminnassa mukana rahanpesulain mukaisesti määritelty poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö?”

Meidän on tehtävä lainmukainen tarkistus, onko rekisteröityvä asiakas poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö. (Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä 503/2008, 20 §).

Poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka toimii tai on viimeisen 12 kuukauden aikana toiminut julkisessa tehtävässä:

a) valtionpäämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä; b) parlamentin jäsenenä; c) poliittisten puolueiden johtoelinten jäsenenä; d) ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsenenä, jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakea muutosta; e) tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä; f) keskuspankin johtokunnan jäsenenä; g) suurlähettiläänä tai asiainhoitajana; h) puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluvana upseerina; i) valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsenenä; tai j) kansainvälisten yhteisöjen johtajana, varajohtajana ja hallituksen jäsenenä

Henkilö voi olla poliittisesti vaikutusvaltainen joko oman tehtävänsä tai lähipiiriinsä kuuluvan henkilön tehtävän kautta. Seuraavat henkilöt katsotaan kuuluvan tosiasiallisen edunsaajan lähipiiriin:

  • aviopuoliso tai kumppani, joka asianomaisen maan kansallisessa lainsäädännössä rinnastetaan aviopuolisoon (Suomessa: rekisteröity parisuhde)
  • lapset ja heidän aviopuolisonsa tai ylempänä tarkoitettu kumppaninsa
  • vanhemmat
  • yhtiökumppanit

Lue myös: Miksi kysytte yritykseni tosiasiallisia edunsaajia?

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua