Uusi Paytrail: Miksi kysytte yritykseni tosiasiallisia edunsaajia?

Maksunvälitystoimintaamme säätelevät mm. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä. Lain nojalla meidän on tiedettävä, kuka hyötyy tosiasiallisesti palvelumme kautta välitetyistä maksuista. Emme voi välittää maksuliikennettä sellaiselle yritykselle, jonka tosiasialliset edunsaajat eivät ole tiedossamme. Tosiasiallinen edunsaaja on aina luonnollinen henkilö.

Yrityksenne muoto määrittelee ketä tosiasialliset edunsaajanne ovat:

Toiminimi Yrittäjä/elinkeinonharjoittaja itse on Tosiasiallinen edunsaaja
Osakeyhtiö Kaikki henkilöt, jotka omistavat suoraan tai välillisesti yli 25 % osuuden yrityksen osakkeista tai muuten vastaavan osuuden yrityksestä tai käyttävät suoraan tai välillisesti yli 25 % osuutta yrityksen äänioikeuksista ovat tosiasiallisia edunsaajia. Jos yrityksen omistaa toinen yritys, ovat tosiasiallisia edustajia omistavan yrityksen yli 25 % omistavat tai äänioikeuksia käyttävät henkilöt.
Julkinen osakeyhtiö (Oyj) Tosiasiallisten edunsaajien tietoja ei tarvitse toimittaa
Yhdistys Yhdistyksen tosiasiallisia edunsaajia ovat hallituksen jäsenet

 Julkisoikeudellinen yhteisö

Kunnan hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja tai muu vastaavassa asemassa oleva henkilö (esim. kaupunginjohtaja)
Seurakunta- tai uskonnollinen yhdyskunta Rekisteriin merkityt hallituksen jäsenet ovat tosiasiallisia edunsaajia
Säätiö Säätiörekisteriin merkityt hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet ovat tosiasiallisia edunsaajia.

Asunto-osakeyhtiö

Tosiasiallisia edunsaajia ovat asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenet.

 

Tosiasiallisten edunsaajien tiedustelu pohjautuu lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, jota Paytrail Oyj on velvollinen noudattamaan.

Lisätietoja aiheeseen löydät myös Patentti- ja Rekisterihallituksen sivuilta.

Lue myös: Mitä tarkoittaa tilauslomakkeen kysymys “Onko yrityksen toiminnassa mukana rahanpesulain mukaisesti määritelty poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö?”

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua